Chef
1975 Tokyo, Ryotei FUKU
1977 Head chef Tokyo, Tsukiji UEMURA
1992 Head Chef Newport Beach, KOTO Restaurant
Member of NIHON RYORI KENKYUKAI
CHEF'S 12 MONTH